“Behind that Mask”

Behind that mask, a girl’s crying for vengeance.

Behind that mask, she’s filled with dark forces.

Behind that mask, she’s living in darkness.

Behind that mask, she’s all alone.

 

When flipped, she’s happy and cheeky.

When tattered, she’s vibrant and shining.

When uncovered, she’s living in joy.

When gotten, she’s with everybody.

 

The truth is, she’s afraid of the dark.

The fact is, she’s probably been fooled.

The  reality is, she’s hurt and fragile.

The point is, she needed company.

 

Clear like a crystal, she’s lost.

Clear like a crystal, she weeps all her life.

Clear like a crystal, she’s tumbled down and beaten up.

Clear like a crystal, she stands and been strong alone.

 

Behind that mask, a mysterious personality.

Behind that mask, a treasure of its own.

Behind that mask, a voice that’s never been heard.

Behind that mask, a story untold.

Advertisements

Luna

Image

Luna the Moon. She was 13 years old when she started to love the moon. Every evening she comes out of their house just to see Luna. You wonder why? The reason is, she is in pain. She pours out her heart and drains all the grudges to Luna. And fortunately Luna did not complain but she knows Luna pities her. Every night she cries and cries to Luna. She was wrecked not better than an old voyage ship. She was alone and longing and Luna was her way to communicate to her love ones and Luna didn’t fail her.

 

She misses her. She misses him. She misses herself.  She’s coping from the stabs gained in her chest. She always wishes with Luna especially in bad times and good times.

Luna, Luna, she whispered softly. Wind blows coldly brushing her pale skin with dismay and pity. The sky was dark and lonely. No shining stars and no Luna. Thunder claps and lightning was there. As she close her eyes and tears came out, rain accompanied her suffering…

 

-HR

Disconnect, Reconnect and Love like a child

Disconnect, we need to disconnect ourselves to the virtual world we are in. To enable us to reconnect again with nature and to God, we need to give up ourselves in using our gadgets to keep our mind in focus to discover new things and experience new ones and to be able to share to others what we have learned. Reconnecting ourselves to real world give us new chances and opportunities in living our life to the fullest and doing what we want. I simple words, we are given freedom to do what we want. But freedom isn’t just like that. Freedom is doing good to others, it doesn’t mean you’re free, you have the right to hurt others. Freedom has its own limitations or boundaries. And lastly, love like a child. Why? Because just like a child, innocent, easily to forgive, happy, no worries, cheerful and caring. We need to be like that. We need to love innocently without hidden desires. We need to trust and forgive easily to those who had hurt us. We should love truthfully like Christ without any hesitations and secrets.

“Ang Lipunan”

Sa ating lipunan nariyan ang batas, pamahalaan, militar, simbahan, at mamamayan.

Masasabi nating ang mga mamamayan ang pinakamahalagang salik sa lipunan. Ngunit bakit hindi pinapakinggan?

Una nating talakayin ang pamahalaan. Ano nga bang mayroon sa pamahalaan?

Ahhh… May pinuno, batas, programa, pamamahala, pera, posisyon, komunikasyon, politika. 

Pinuno, inihahalal ng taong bayan. Tinitingala ng karamihan. Lider ng isang bayan, sangay ng mga ahensya at iba pa. Sila ang namamahala sa pera, negosyo, at kaban ng bayan. Napakagaling hindi ba? Siguradong marami silang pinag-aralan, pera at komunikasyon. Sila rin ang may kakayahang magpatupad ng batas, programa  at benipisyo para sa ikauunlad ng bayan. Ngunit napapansin niyo ba na ang ilan sa mga kanila ay hindi tinutupad ang sinumpaan? Nakakarinig tayo ng mga pagnanakaw ng pere ng mga mamamayan. Mga isyung politikal, pork barrel, paglabag ng batas at marami pang iba. Sa madaling salita, madungis ang pamamahala. Maraming mga bagay na hindi pinagtutuungan ng pansin, pinapalampas, binabalewala. Mas pinagtutungan pa ang hindi masyadong importante. Tambak tambak rin ang mga kasong hindi nareresolba. Ano pa ang silbi ng departamento ng hustisya kung hindi man lang nila kayang isara ang isang kasong walang dungis ng pera? Wala diba?

 

Pangalawa sa listahan, batas. Pinapatupad at dapat sundin. Ngunit bakit sa aking mga nakikita, kung ang isang simpleng tao ay nagkasala, prisinto ang hantungan. Bakit sa mga politiko? Bahay bakasyunan ang tinitirahan?Ilan sa mga dahilan kung bakit nagpapatupad ng batas ay maging organisado, mabawasan ang kriminalidad, corruption, at mamuhay ng payapa. Ngunit bakit mas lumalala? Hindi na ako magtataka pa, kung ang lider nga, binabalewala ang batas, ano pa kaya ang kanyang nasasakupan? Sana, i-rebisa ang batas na ipinapatupad ng pamahalaan. At magkaroon ng maayos at malinis na kalakaran.

 

Pangatlo, militar. Sandatahang lakas, binuo upang protektahan ang ating bansa laban sa masasamang elemento na nais sirain at sakupin ito. Hindi ito binuo para sa pansariling kapakanan at kasakiman. Naturingan nating humanga sa nakaunipormeng mga sundalo at pulis. Kagalang-galang ika nga, hindi dapat ito dungisan. Hindi natin maitatanggi, nagkalat ang mga balitang, utak ng mga ilegal na droga ang iilan sa kanila. Napakalupit hindi ba? Kung sino dapat ang pagkatiwalaa mo sa iyong seguridad ay siya rin pa lang sindikato ng sariling bayan.

 

 Pang-apat, simbahan. Kilala tayong mga Pilipino na mga debotante. Nakaraan lang na linggo, ginunita natin ang piyesta ng Itim na Nazareno. Milyong-milyong tao ang dumalo. Sa aking pananaw base sa aking mga nakita, hindi ba’t sobra-sobra ang kanilang ginawa? Hindi naman sa ako’y tutol sa mga debotante, nirerespeto ko na may sarili tayong paniniwala. Ngunit sana, huwag ho nating kalimutan na may mas hihigit pa sa mga santong ating pinaniniwalaan. Simbahan, maraming programang ispiritwal para sa mga tao. Napakahalagang salik sa lipunan subalit kailangan natin ng gabay sa buhay. Ngunit hindi maiaalis sa ating isipan na ang simbahan at pamahalaan ay taliwas ang paniniwala sa iba’t-ibang mga bagay lalong-lalo na kung may kinalaman sa pananampalataya.  At hindi natin maitatanggi na kahit sa simbahan ay may halong pulitikang nagaganap. At minsan, ang alam nating katotohanan ay mali pala pero binabalewala na lang natin ito para makapagpatuloy sa buhay.

 

At ang panghuli, mamamayan. Bata, matanda, binata, dalaga, nanay at tatay, iba’t -ibang tao sa ating lipunan. Mayroon ring mayaman, gitna at mahihirap. Saan ka man nabibilang diyan, lahat tayo ay may karapatan at pantay-pantay. Bilang isang tao, marami tayong napgdadaanan sa ating buhay, masaya, malungkot. Pero hindi natin alam, nagiging makasarili na tayo. Hindi ba dapat tayo ay dapat na magtulungan hindi iyong nagiinggitan? Magbigay at huwag maramot? Lumalaganap na rin ang salitang “selfie” at may kasama pang picture. Nakakapgtaka, naiisip pa ba natin ang kalagayan ng ibang tao? O sariling buhay na lang natin ang ating tinitingnan? Nakikita pa ba natin ang mga batang nagtatrabaho imbes na mag-aral? Nabibigyan ba natin ng pagkain ang mga nagugutom? Iniisip pa ba nating maraming kumakalam na sikmura sa bawat hindi pag-ubos ng pagkain sa ating mga plato? Sana, naiisip natin iyan. Huwag sanang umabot sa punto na, tao ay mamumuhay na mayroong pagsisisi. At iwasan nating gumwa ng kasalanan sa ating kalikasan dahil hindi natin alam, bata na pala ang nagbabayad ng ating mga kagagawan. Huwag nating ipagkait sa iba ang mga chansa. Huwag nating ipagkait kung anong meron tayo sa halip, dapat tayong maging mapagbigay. Dahil sa aking pagkakaalam, mas mabuting magbigay kaysa sa tumanggap lang. Iwasan rin nating maging mapangutya sa iba dahil sa kanilang trabaho, katayuan, anyo at kung anong mron sa kanila dahil parang kinutya mo na rin ang Diyos sa mga nagawa niya.

 

Ngayon, anong masasabi mo sa ating LIPUNAN? Hindi ko man nailahad ang lahat ng bagay, alam kong alam mo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hanapin mo ang katotohanan, kapatan mo iyang malaman.

 

 

 

 

 

 

“Along My Way”

Along my way I met Cross.

 He speaks a language that I cannot determine.

 It drove me into confusion and a sudden blood loss.

 

 I diagnosed he’s speaking Latin. 

And started to articulate English to him.

 Fortunately he knows what I mean.

 

It was an exam interacting with him.
It is hard not to be proficient in speaking.
So I recommend reading to fire up the dim.

 Along my way I need acquiring.
Set aside contrivances for it striked defenseless consciousness.
 For I have seen obsession and delays in communicating.

 Though should not plainly expressed with negligence.
 As further we walk on comprehension,
 May we not recognize heedlessness.

Along my way is progression.
Attaining my life succession.

“According to …

“According to urbandictionary, limerence is an infatuation or crush that lasts at a much longer time span. A crush is for a short duration of time, while a limerence may last for months, years or even a lifetime.” (c)

I wonder when this will stop,

It brings so much pain and love.

Years had passed but then it didn’t last.

And all the memories waved me back.

All I did is avoid the circumstances,

and missed all the chances.

I wasted time not to expect,

for me to assume it was all neglect.

I concluded things that shouldn’t be,

It made me think there’s no magic will be.

But abrupt turn of events came,

And all the answer was the same.

And now I saw you at the train station,

standing alone with your famous expression.

I blinked so many times as I move towards you,

remembering my limerence for you.

They think I’m creepy!

Hi! I’m April and they think I’m creepy.

Whenever I enter our bathroom, I can see images on the textiles.

Lions, man in black, angels, clowns, lady, eyes, and anonymous men were inscribe.

I consulted it to my sister and she thinks it’s scary and my imagination is creepy.

To sum it up I’m scary and creepy. xD

 

One day I was reading a fantasy in a famous website for teens, Wattpad.

The work of the author really struck me. Her story was about a tragic, happy, heart broken, music, love, death angels, death, and to sum it up, not so typical life because of the appearance of death angels in the story.

And yeah it’s amazing because it made me believe of the existence of death angels. 

I even fantasizing of talking and falling in love to a death angel. xD

I shared it to a friend and she said I’m insane and so very creepy.

I also asked about it to my other friends who read a lot and to my CL teacher,

and unfortunately i found it unsurely true, in simple words, they are just make believe things to add spice in life!

And surely it’s disappointing on my part.

Being a hopeless romantic is so hard that people are willing to plaster the reality in front of your face to stop you from daydreaming about those unbelievable stuff! 

Nahh, sure it sucks but they really think I’m scary and creepy when I began to talk and share some things from my oh so precious brain! It really works all the time. Haha…