“Uhaw”

Pinagkait ng tadhana madama ang aruga mo,

Mismo ikaw,hindi yata ako gusto,

Mapatawad mo kaya ako?

Taong nagbigay ng pasakit sa iyong puso?

 

Sa paglisan mo hindi ako dininig,

Nagdulot sa akin ito ng pagkamuhi,

Nagpatayo ng bakod upang ‘di masilip,

Tinanggihan ang lahat ng lumapit,

 

Handang mamalimos kung iyong nanaisin,

Nagsunog ng kilay para iyong mapansin,

Pinuri na ng lahat ngunit ‘di ikaw,

Ano ang kulang nang magawa ko rin?,

 

‘Di ko hangad karangyaan at kayamanan,

Pagmamahal mo ang gustong maramdaman,

Ngunit nasaan ka ng noong ako’y humihikbi?,

Iba ang nagpunas ng mga luha ko sa pisngi,

 

Ang damot kung tutuusin,

Iba ang gumampan ng iyong gawain,

Batid kong ika’y lubos nahirapan,

Naisip mo bang ako rin?,

 

Takang-taka kung bakit ganito kaganid,

Kasi’y umasa ngunit ‘di nangyari ang nais,

Gusto ko lang naman ng taong matawag kong akin,

Mahirap ba itong tuparin?.

 

Painom naman kahit kakarampot lang,

Diligan mo man lang ang puso kong uhaw,

Magbalik sana ang dating anyo nito,

At matutunang mapatawad ang sarili mismo,

 

Hindi na sana maging uhaw sa iyo,

Naging kontento na lang sana sa ibinigay mo,

Umitindi sana at nagpakumbaba,

Hindi sana masasaktan ng ganito kalala. 

 

Advertisements